Boliger for ældre

Posted on Posted in Boliger til ældre og unge

Det fremtidige behov for plejeboliger 26. januar 2001 – publikation Rapporten tilvejebringer – med udgangspunkt i den forventede udvikling i antallet af ældre- et bedre grundlag for at vurdere, hvor mange plejeboliger, der skal etableres på mellemlangt og lang sigt (10-30 år), for at sikre de svageste ældre en passende plejeboligdækning. Bolig til tiden – […]

Byggeri og Bolig

Posted on Posted in Forside

Erhvervs- og Boligstyrelsen 10. januar 2002 – pressemeddelelse Som led i regeringsskiftet og de efterfølgende omrokeringer er Erhvervsfremme Styrelsen og store dele af det tidligere By- og Boligministerium slået sammen til Erhvervs- og Boligstyrelsen. Fra By- og Boligministeriet 9. januar 2002 – orientering Den nye Erhvervs- og Boligstyrelse vil fremover varetage en række opgaver på […]