Tillid og online forretning

Tillid og online forretning

Posted on Posted in Forside

Enhver succesrig online forretning, uanset hvilken platform den bruger, har et fælles aspekt og det er evnen til at vinde de besøgendes tillid. Når nogen virkelig tror på hvad du siger, er mulighederne uendelige. Hvis du ønsker at få envejs backlinks og du har en hjemmeside der er troværdig, så vil det normalt give et […]

Boliger for ældre

Posted on Posted in Boliger til ældre og unge

Det fremtidige behov for plejeboliger 26. januar 2001 – publikation Rapporten tilvejebringer – med udgangspunkt i den forventede udvikling i antallet af ældre- et bedre grundlag for at vurdere, hvor mange plejeboliger, der skal etableres på mellemlangt og lang sigt (10-30 år), for at sikre de svageste ældre en passende plejeboligdækning. Bolig til tiden – […]

Byggeri og Bolig

Posted on Posted in Forside

Erhvervs- og Boligstyrelsen 10. januar 2002 – pressemeddelelse Som led i regeringsskiftet og de efterfølgende omrokeringer er Erhvervsfremme Styrelsen og store dele af det tidligere By- og Boligministerium slået sammen til Erhvervs- og Boligstyrelsen. Fra By- og Boligministeriet 9. januar 2002 – orientering Den nye Erhvervs- og Boligstyrelse vil fremover varetage en række opgaver på […]